Pagal
Kategorija: Skelbimai

DĖL DAR NEPRIVATIZUOTŲ IR NENAUDOJAMŲ SODO SKLYPŲ

DĖL DAR NEPRIVATIZUOTŲ IR NENAUDOJAMŲ SODO SKLYPŲ

2023 m. sausio mėn. informavome, kad 2022 m. gruodžio 20 d. LR Seimas priėmė Žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 15 straipsnio pakeitimo įstatymą. Jame numatyta, kad fiziniai asmenys iki 2023 m. rugsėjo 30 d. turi teisę įsigyti jiems paskirtus sklypus, jei už juos nebuvo įmokėtos įmokos. Jei asmuo nepradės išsipirkimo procedūros nuo 2023 m. spalio 1 d. tokie sklypai pereis laisvos žemės fondui. Ši įstatymo pataisa negalioja tiems asmenims, kurie jau yra kreipęsi dėl žemės sklypo įsigijimo, yra sumokėję pinigus,…

Daugiau Daugiau

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Gerbiami Bendrijos nariai,

Neįvykus 2023 m. rugsėjo 8 d. visuotiniam Bendrijos narių susirinkimui, Bendrijos valdybos iniciatyva ir sprendimu 2023 m. rugsėjo 23 d. šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis ataskaitinis sodininkų bendrijos „Pramonės darbuotojų“ narių susirinkimas.

Galioja ankstesnė susirinkimo darbotvarkė:
1. Naujų narių priėmimas / narių skatinimas / drausminimas / šalinimas
2. Valdybos 2022 m. veiklos vertinimas
3. Bendrijos 2022 m. ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas
4. Bendrijos 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas
5. Kiti klausimai

Susirinkimo pradžia 11 val. Dalyvių registracijos pradžia 10:00 val. Susirinkimo vieta – Bendrijos salė.

Valdyba

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Gerbiami Bendrijos nariai, Bendrijos valdybos iniciatyva ir sprendimu 2023 m. rugsėjo 8 d. šaukiamas eilinis visuotinis ataskaitinis sodininkų bendrijos „Pramonės darbuotojų“ narių susirinkimas. SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ: 1.      Naujų narių priėmimas / narių skatinimas / drausminimas / šalinimas 2.      Valdybos 2022 m. veiklos vertinimas 3.      Bendrijos 2022 m. ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas 4.      Bendrijos 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas 5.      Kiti klausimai  Susirinkimo pradžia 11 val. Narių registracijos pradžia 10:30 val. Susirinkimo vieta – bendrijos salė.  Valdyba

INFORMACIJA APIE BENDRIJOS FINANSINĘ BŪKLĘ (ATNAUJINTA 2023-08)

INFORMACIJA APIE BENDRIJOS FINANSINĘ BŪKLĘ (ATNAUJINTA 2023-08)

Trumpas komentaras: bendrija dirba tvariai, finansiškai stiprėja, didėja galimybės atlikti infrastruktūros pagerinimo darbus.     Palyginkime pastarųjų trijų metų piniginius srautus: ·         2020 m. gauta 37,5 tūkst. Eur pajamų, išleista 39,1 tūkst. Eur, veiklos rezultatas minus 1,6 tūkst. Eur (per metus išleista daugiau, nei gauta pajamų), banko sąskaitos likutis 13,5 tūkst. Eur. ·         2021 m. gauta 41,7 tūkst. Eur, išleista 33,1 tūkst. Eur, veiklos rezultatas +8,6 tūkst. Eur (išleista mažiau, nei gauta pajamų), banko sąskaitos likutis 22,1 tūkst. Eur. ·        …

Daugiau Daugiau

INFORMACIJA APIE BENDRIJOS FINANSINĘ BŪKLĘ (ATNAUJINTA 2023-01)

INFORMACIJA APIE BENDRIJOS FINANSINĘ BŪKLĘ (ATNAUJINTA 2023-01)

Pateikiame 2022 metų piniginių srautų (pajamų ir sąnaudų) ataskaitą.

Trumpas komentaras: bendrija dirba tvariai, taupymo dėka finansiškai po truputį stiprėja, didėja galimybės atlikti infrastruktūros pagerinimo darbus.
Žr. toliau.

INFORMACIJA APIE MOKESČIŲ PAKEITIMUS

INFORMACIJA APIE MOKESČIŲ PAKEITIMUS

2022-08-06 įvykusiame visuotiniame bendrijos narių susirinkime buvo pakeisti kai kurie mokesčiai.

Panaikintas bendrijos nario stojamasis mokestis.

Patikslintas infrastruktūros mokestis. Naujai statantys ar iš pagrindų renovuojantys būstą asmenys privalo bendrijai sumokėti 1 500 Eurų infrastruktūros mokestį nepriklausomai nuo gyvenamojo namo dydžio.

Tikslinis 12 Eur už arą mokestis nepasikeitė. Jį gyventojai už einamuosius metus turi sumokėti iki liepos 1 d.

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Neįvykus 2022 m. liepos 8 d. visuotiniam Bendrijos narių susirinkimui, Bendrijos valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. liepos 24 d. šauktas pakartotinis eilinis visuotinis ataskaitinis rinkiminis sodininkų bendrijos „Pramonės darbuotojų“ narių susirinkimas valdybos pirmininkui užsikrėtus Covid-19 perkeliamas į 2022 m. rugpjūčio 6 d.

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Neįvykus 2022 m. liepos 8 d. visuotiniam Bendrijos narių susirinkimui, Bendrijos valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. liepos 24 d. šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis ataskaitinis rinkiminis sodininkų bendrijos „Pramonės darbuotojų“ narių susirinkimas.

PRANEŠIMAS DĖL DALYVAVIMO VISUOTINIAME BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIME

PRANEŠIMAS DĖL DALYVAVIMO VISUOTINIAME BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIME

Nuo 2020-09-22 iki 2022-01-20, t. y. 16 mėnesių, tęsėsi civilinė byla pagal ieškovo A. Fiodorovo ieškinį bendrijai dėl bendrijos narių visuotinio susirinkimo 2020-09-05 nutarimo pripažinimo iš dalies negaliojančiu. Pagrindinis nagrinėjamas dalykas buvo narystės bendrijoje klausimas. Teisme nustatyta, kad ankstesnė administracija bendrijos narių registrą ir dokumentaciją tvarkė netinkamai, daugelis prašymų priimti į narius neišsaugoti arba nebuvo paimti, buvo atvejų, kad norinčiųjų pateikti prašymą tapti bendrijos nariais prašymai nebuvo priimami, daugelio narių kandidatūros nepatvirtintos susirinkimuose arba neišsaugoti susirinkimo protokolai tuo klausimu. Teismas nurodė artimiausiame visuotiniame bendrijos narių susirinkime patvirtinti narių sąrašą, kurie naujai arba pakartotinai pateikė prašymus priimti juos į bendrijos narius.

Visuotiniame bendrijos narių susirinkime bus leidžiama dalyvauti kandidatams į narius, t. y. tiems, kurie raštu pateikė prašymą priimti juos į bendriją, taip pat tiems nariams, kurių prašymai išliko ir jų kandidatūros jau buvo patvirtintos susirinkimuose…

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Gerbiami bendrijos nariai,
Bendrijos valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. liepos 8 d. šaukiamas eilinis visuotinis ataskaitinis rinkiminis sodininkų bendrijos „Pramonės darbuotojų” narių susirinkimas

INFORMACIJA APIE BENDRIJOS FINANSINĘ BŪKLĘ (ATNAUJINTA 2022-06)

INFORMACIJA APIE BENDRIJOS FINANSINĘ BŪKLĘ (ATNAUJINTA 2022-06)

Kaip buvo pranešta anksčiau, apie bendrijos finansinius reikalus informuosime bendrijos tinklapyje. Pateikiame dvi ataskaitas – 2020 ir 2021 metų piniginių srautų ataskaitas.

Trumpas komentaras:
• 2020 m. surinkta 37,5 tūkst. Eur pajamų, išleista 39,1 tūkst. Eur, veiklos rezultatas -1,6 tūkst. Eur, banko sąskaitos likutis 13,5 tūkst. Eur.
• 2021 m. surinkta 41,7 tūkst. Eur, išleista 33,1 tūkst. Eur, veiklos rezultatas +8,6 tūkst. Eur, banko sąskaitos likutis 22,1 tūkst. Eur.

Faktas, kad 2021 m. finansiškai buvo geresni.

PRANEŠIMAS APIE BYLOS PRIEŠ BENDRIJĄ NUTRAUKIMĄ

PRANEŠIMAS APIE BYLOS PRIEŠ BENDRIJĄ NUTRAUKIMĄ

Informuojame, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2022-01-20 nutarė nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo A. Fiodorovo ieškinį bendrijai dėl bendrijos narių visuotinio susirinkimo 2020-09-05 nutarimo pripažinimo iš dalies negaliojančiu.

ŠVENTINIS SVEIKINIMAS

ŠVENTINIS SVEIKINIMAS

Tegul Šv. Kalėdų šventė šiemet būna ypatingai prasminga, te Naujaisiais metais Jūsų namus ir mintis gaubia ramybė.
Valdyba

INFORMACIJA APIE BENDRIJOS FINANSINĘ BŪKLĘ

INFORMACIJA APIE BENDRIJOS FINANSINĘ BŪKLĘ

Kaip buvo informuota anksčiau, vis dar esant suvaržymams bei ribojimams valdant su COVID-19 pandemija susijusią padėtį, nešaukiamas visuotinis bendrijos narių ataskaitinis susirinkimas. Bendrijos narius ir gyventojus, kurie moka bendrijos mokesčius, apie bendrijos finansinius reikalus informuosime bendrijos tinklapyje. Pateikiame dvi ataskaitas – 2020 metų bendrijos pajamų–sąnaudų ataskaitą ir 2021 m. 9 mėnesių bendrijos pajamų–sąnaudų ataskaitą…

MŪSŲ BENDRIJOS PRADŽIA, ARBA ROJAUS SODO KŪRIMAS

MŪSŲ BENDRIJOS PRADŽIA, ARBA ROJAUS SODO KŪRIMAS

Bendrijos archyve rasti dokumentai rodo, kad istorijos pradžia yra 1960 metais, tad teks nusikelti į sovietmetį.
Vilniaus rajono darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1960-02-05 d. sprendimu Nr. 31 išskirtame žemės sklype kolektyviniam sodui …

INFORMACIJA APIE ATLIKTĄ BENDRIJOS BUHALTERINĖS APSKAITOS PATIKRINIMĄ

INFORMACIJA APIE ATLIKTĄ BENDRIJOS BUHALTERINĖS APSKAITOS PATIKRINIMĄ

Informuojame, kad audito įmonė UAB „Anra Investicija“ atliko bendrijos buhalterinės apskaitos patikrinimą už laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2021-02-28. Pastebėta daug šiurkščių pažeidimų. Pilna 2021-07-12 patikrinimo ataskaita paskelbta tinklapyje prie dokumentų.

DĖL PAŽYMŲ IŠDAVIMO

DĖL PAŽYMŲ IŠDAVIMO

Informuojame, kad paskelbto karantino arba ekstremalios situacijos laikotarpiu, esant bet kuriems suvaržymams bei ribojimams valdant su COVID-19 pandemija susijusią padėtį, bendras gyventojų priėmimas kontoroje nevyks. Esant reikalui gyventojai bus priimami po vieną, taip pat notarams reikalingos pažymos išduodamos ir komunikacijų projektai bei kadastriniai matavimai derinami kiekvieną darbo dieną, bet tik iš anksto sutarus laiką ir vietą.

INFORMACIJA APIE TEISMO PROCESĄ

INFORMACIJA APIE TEISMO PROCESĄ

Informuojame, kad Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. Fiodorovo apeliacinį skundą dėl 2021-02-10 teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo reikalavimas nepripažinti trijų valdybos narių išrinkimo…

DĖL SUTARTIES SU UAB „ECOFON“

DĖL SUTARTIES SU UAB „ECOFON“

Gerbiami bendrijos gyventojai, Informuojame, kad 2021-04-14 bendrija sudarė sutartį su interneto ir televizijos paslaugų teikėja UAB „Ecofon“. Bendrija leis UAB „Ecofon“ vykdyti optinių kabelių klojimo ir priežiūros darbus, kurie nepablogins, nekliudys ar kitaip neigiamai nepaveiks bendrijos teritorijos naudojimo sąlygų bei plėtros perspektyvų. Bendrijos gyventojai patys…

DĖL SUSIRINKIMŲ ORGANIZAVIMO

DĖL SUSIRINKIMŲ ORGANIZAVIMO

Gerbiami bendrijos gyventojai, Daugelis Jūsų svarstote, ar jau galima organizuoti bendrijos narių susirinkimus. Interneto naujienų portaluose pasirodė informacija, kad nuo balandžio 19 d. galima organizuoti renginius su 150 dalyvių. Vilniaus susivienijimas „Vilniaus sodai“ 2021-04-19 kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją šiuo klausimu ir gavo atsakymą, kad Vyriausybės nutarime „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” yra kalbama tik apie kultūros, sporto ir pramogų renginius. Sodininkų bendrijos narių susirinkimas neatitinka minimų renginių sąvokos. Todėl susirinkimų organizuoti dar negalima. Susirinkimas galėtų vykti tik tuomet,…

Daugiau Daugiau

BALANDIS – ŠVAROS MĖNUO

BALANDIS – ŠVAROS MĖNUO

Balandis yra tarptautinis švaros mėnuo, todėl kaip kas met mes prisidedame prie savo aplinkos tvarkymo, grąžinimo.

Nuo šios savaitės bendrijos teritorijoje bus statomi žaliųjų ir mišrių atliekų konteineriai.

Slenkančiu grafiku, įvairiose vietose, pradedant nuo ketvirtadienio, iki kito sekmadienio.

Dėl infrastruktūros plėtros įmokos tarifų tvirtinimo

Dėl infrastruktūros plėtros įmokos tarifų tvirtinimo

SODININKŲ DĖMESIUI Vadovaujantis Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2020 m. gruodžio 23 d. priėmė  sprendimą „Dėl infrastruktūros plėtros įmokos tarifų tvirtinimo”.  Sprendimo esmė, kad statant pastatus (3 p. išvardijama pastatų paskirtis) Vilniaus miesto teritorijoje (4 p. išvardijamos teritorijos, tarp jų ir o. Buvusios ir esamos sodininkų bendrijos), statytojas miestui turės sumokėti infrastruktūros plėtros įmoką. Surinktos įmokos bus naudojamos tos teritorijos infrastruktūros pagerinimui. Sprendimo 10 p. sakoma: Nustatyti, kad gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatams, kurie yra statomi arba…

Daugiau Daugiau

JAUKIŲ ŠVENTŲ VELYKŲ!

JAUKIŲ ŠVENTŲ VELYKŲ!

Mieli gyventojai, Atėjusi šv. Velykų šventė kviečia mus džiaugtis — atrasti gyvenimo stebuklą kiekvieną dieną. Prabudus gamtai, prabundame ir mes. Mylėkime, stenkimės geriau suprasti ir vertinti vienas kitą. Tegul džiaugsmas kiekviename mūsų apsigyvena ne tik šventinį Velykų rytą, bet ir kasdien iš naujo, pripildydamas mūsų gyvenimą šviesa, gėriu ir šiluma. Būkite sveiki ir laimingi! Bendrijos valdyba

INFORMACIJA DĖL KALĖDINIŲ EGLUČIŲ

INFORMACIJA DĖL KALĖDINIŲ EGLUČIŲ

Draudžiama palikti kalėdines eglutes prie mišrių komunalinių atliekų konteinerių. Už savo ir kaimynų aplinkos teršimą Vilniaus savivaldybė skiria baudą iki 600 eurų. Eglutes prašome išvežti į miesto savivaldybės įrengtas kalėdinių eglučių surinkimo aikšteles. Jos veiks nuo sausio 6 dienos.

Artimiausios aikštelės:

Žvirkos g. 1 (prie Salininkų Maximos)
Šaltkalvių g. / Darbininkų g. 19 (už Naujininkų Maximos)
Vytenio g. 47A
Statybininkų g. 6
Konarskio g. /Raseinių g. kampas

ŠVENTINIS SVEIKINIMAS

ŠVENTINIS SVEIKINIMAS

Mieli bendrijos gyventojai,

gera surasti kelią, kuriuo eidami pajuntame įkvėpimą, siekiame ir patiriame pilnatvę teikiančių dalykų.

Kiekvienos Kalėdos – galimybė pabūti tarp artimiausių žmonių, pajusti, kokios brangios yra akimirkos, kai randame laiko vieni kitiems.

Tegul stebuklingas Kalėdų rytas atneša džiaugsmą ir ramybę į Jūsų namus, dovanoja naujų svajonių.

Šviesių, jaukių ir prasmingų šventų Kalėdų!

Valdyba

VALDYBOS KREIPIMASIS Į GYVENTOJUS DĖL DUOMENŲ PATEIKIMO

VALDYBOS KREIPIMASIS Į GYVENTOJUS DĖL DUOMENŲ PATEIKIMO

Vykdomas SB Pramonės darbuotojų bendrijos narių knygos patikrinimas ir atnaujinimas.
Prašome rašykite paklausimus elektroniniu paštu info@sbpramonesdarbuotoju.lt, mes patikrinsime turimus duomenis ir atsakysime jums.

Daugiau informacijos apie vykdomą bendrijos narių registro atnaujinimą bendrijos interento svetainėje www.eisiskiusodai.lt

SKELBIAMAS KARANTINAS

SKELBIAMAS KARANTINAS

Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“
Nuo 2020 m. lapkričio 7 d. iki 29 d.

Bendrijos narių priėmimas kontoroje nevyks. Notarams reikalingos pažymos išduodamos ir komunikacijų projektai bei kadastriniai matavimai derinami tik iš anksto susitarus su valdybos pirmininku.
Mokesčius galite sumokėti pavedimu, sumokant už valdomo sklypo plotą (1 aras – 12 Eur, pvz. 6 arai x 12 Eur = 72 Eur).