INFORMACIJA APIE TEISMO PROCESĄ

INFORMACIJA APIE TEISMO PROCESĄ

Informuojame, kad Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. Fiodorovo apeliacinį skundą dėl 2021-02-10 teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo reikalavimas nepripažinti trijų valdybos narių išrinkimo 2020-09-05 visuotiniame bendrijos narių susirinkime. Aptarus sodininkų bendrijos narystės teisinį reglamentavimą, nurodoma, kad ieškovas nepagrįstai teigia, kad asmuo, kuris Bendrijos teritorijoje neturi žemės sklypo, priklausančio jam nuosavybės teise, negali būti bendrijos narys, nes pagal įstatymą sodininkas megėjas – fizinis asmuo, nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomame žemės sklype užsiimantis mėgėjų sodininkyste. Kartu nurodoma, kad teismas turi išaiškinti abiejų sutuoktinių valią dėl vienam iš sutuoktinių priklausančio turto valdymo ir sutuoktinių susitarimo narystės sodininkų bendrijoje klausimu. Pirmos instancijos teismas, spręsdamas dėl ieškovo ginčijamo susirinkimo nutarimo dėl valdybos narių išrinkimo, neįvertino aplinkybių, ar konkretaus asmens narystė nepažeidžia kitų tą patį žemės sklypą valdančių asmenų interesus. Atsižvelgiant į tai, kad teismo procesas gali paveikti, nors ir netiesiogiai, kažkurio asmens teises ir pareigas, jis turi būti įtraukiamas į teismo procesą kaip trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų. Pagrindinis trečiojo asmens dalyvavimo procese tikslas – padėti šaliai, kurios pusėje jis dalyvauja, laimėti bylą ir taip išvengti savo materialiosios teisinės padėties pablogėjimo ateityje. Apeliacinės instancijos teismas 2021-06-01 nusprendė, kad valdybos narių, kurių išrinkimas yra skundžiamas, kartu ir jų sutuoktinių neįtraukimas dalyvauti byloje trečiaisiais asmenimis suponuoja pirmosios instancijos sprendimo negaliojimo pagrindą, todėl byla grąžinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

 

 

Apygardos teismo nutartis paskelbta prie dokumentų.

 

Valdybos pirmininkas Dalius Gerulaitis

Komentarai išjungti.