Pagal
Mėnuo: 2023 rugpjūčio

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Gerbiami Bendrijos nariai, Bendrijos valdybos iniciatyva ir sprendimu 2023 m. rugsėjo 8 d. šaukiamas eilinis visuotinis ataskaitinis sodininkų bendrijos „Pramonės darbuotojų“ narių susirinkimas. SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ: 1.      Naujų narių priėmimas / narių skatinimas / drausminimas / šalinimas 2.      Valdybos 2022 m. veiklos vertinimas 3.      Bendrijos 2022 m. ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas 4.      Bendrijos 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas 5.      Kiti klausimai  Susirinkimo pradžia 11 val. Narių registracijos pradžia 10:30 val. Susirinkimo vieta – bendrijos salė.  Valdyba

INFORMACIJA APIE BENDRIJOS FINANSINĘ BŪKLĘ (ATNAUJINTA 2023-08)

INFORMACIJA APIE BENDRIJOS FINANSINĘ BŪKLĘ (ATNAUJINTA 2023-08)

Trumpas komentaras: bendrija dirba tvariai, finansiškai stiprėja, didėja galimybės atlikti infrastruktūros pagerinimo darbus.     Palyginkime pastarųjų trijų metų piniginius srautus: ·         2020 m. gauta 37,5 tūkst. Eur pajamų, išleista 39,1 tūkst. Eur, veiklos rezultatas minus 1,6 tūkst. Eur (per metus išleista daugiau, nei gauta pajamų), banko sąskaitos likutis 13,5 tūkst. Eur. ·         2021 m. gauta 41,7 tūkst. Eur, išleista 33,1 tūkst. Eur, veiklos rezultatas +8,6 tūkst. Eur (išleista mažiau, nei gauta pajamų), banko sąskaitos likutis 22,1 tūkst. Eur. ·        …

Daugiau Daugiau