Pagal
Mėnuo: 2023 rugsėjo

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Gerbiami Bendrijos nariai,

Neįvykus 2023 m. rugsėjo 8 d. visuotiniam Bendrijos narių susirinkimui, Bendrijos valdybos iniciatyva ir sprendimu 2023 m. rugsėjo 23 d. šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis ataskaitinis sodininkų bendrijos „Pramonės darbuotojų“ narių susirinkimas.

Galioja ankstesnė susirinkimo darbotvarkė:
1. Naujų narių priėmimas / narių skatinimas / drausminimas / šalinimas
2. Valdybos 2022 m. veiklos vertinimas
3. Bendrijos 2022 m. ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas
4. Bendrijos 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas
5. Kiti klausimai

Susirinkimo pradžia 11 val. Dalyvių registracijos pradžia 10:00 val. Susirinkimo vieta – Bendrijos salė.

Valdyba