PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Gerbiami Bendrijos nariai,

Bendrijos valdybos iniciatyva ir sprendimu 2023 m. rugsėjo 8 d. šaukiamas eilinis visuotinis ataskaitinis sodininkų bendrijos „Pramonės darbuotojų“ narių susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1.      Naujų narių priėmimas / narių skatinimas / drausminimas / šalinimas

2.      Valdybos 2022 m. veiklos vertinimas

3.      Bendrijos 2022 m. ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas

4.      Bendrijos 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas

5.      Kiti klausimai

 Susirinkimo pradžia 11 val. Narių registracijos pradžia 10:30 val. Susirinkimo vieta – bendrijos salė.

 Valdyba

Komentarai išjungti.