Želdiniai ir statiniai

Mūsų bendrija yra sena, joje yra krūmų, medžių pasodintų galiojant skirtingam reglamentavimui. Taip pat turime iš seniau išlikusius faktiškai ar brėžiniuose dubliuotus statinius, sandėliukus, ar senai pastatytų namus, namelius ant sklypų ribų.

Dėl statinių, rekomenduojame susitarti su kaimynais ir pasidaryti susitarimo dokumentą raštu. Taip apsisaugosite nuo galimų rūpesčių pasikeitus kaimyninio sklypo savininkams.

Dėl augalų prašome atsižvelgti į galiojančias taisykles, kad išvengti nesusipratimų ir konfliktų. Daugiau informacijos šioje nuorodoje: https://sbasociacija.lt/blog/reikalavimai-statiniams-ir-zeldiniams-sodininku-bendrijose/

Tvoros tvėrimas ir gyvatvorės sodinimas taip pat turi būti raštu suderintas su kaimynu. Jei norite tverti ribą su bendrijos gatve, reikalingas bendrijos valdybos sutikimas.

Augalų sodinimas bendrijai priklausiančioje teritorijoje yra negalimas. Bendrija turi teisę ir gali tokius augalus reikalauti išnaikinti, o atsisakius, naikinti savo kaštais ir išstatyti sklypo savininkui sąskaitą.

Prašome prižiūrėti augalus esančius prie elektros tinklų kabelių.

– elektros oro linijos apsaugos zonoje (t. y. 2 m į abi puses nuo kraštinių linijos Iaidų) draudžiama sodinti aukštaūgius (išaugančius virš 4 m) medžius ir vaismedžius;
– elektros oro linijos apsaugos zonoje augančių medžių šakos turi būti išgenėtos taip, kad po laidais vertikalia kryptimi nesiektų daugiau kaip 4,0 m nuo žemės paviršiaus ir horizontaliai kryptimi nepriartėtų arčiau kaip per 1,5 m iki kraštinio linijos laido;
– sklypo savininkui laiku neišgenėjus elektros oro linijos apsaugos zonoje esančių medžių, bendrijos valdyba kreipiasi į elektros tinklo operatorių dėl išgenėjimo, o už suteiktas paslaugas privalo apmokėti sklypo savininkas;

Naudinga informacija:  kitoje pusėje Eišiškių plento yra didelis augalų ūkis / parduotuvė GENFLORA