INFORMACIJA APIE BENDRIJOS FINANSINĘ BŪKLĘ UŽ 2023 M.

INFORMACIJA APIE BENDRIJOS FINANSINĘ BŪKLĘ UŽ 2023 M.

Pateikiame 2023 metų piniginių srautų (pajamų ir sąnaudų) ataskaitą: PNA_2023


Trumpas komentaras: bendrija dirba tvariai, taupymo dėka finansiškai po truputį stiprėja, didėja galimybės atlikti infrastruktūros gerinimo darbus. 2023 m. surinkta daugiau mokesčių ir atlikta daugiau darbų.


Palyginome pastarųjų trijų metų piniginius srautus:


  • 2020 m. surinkta 37,5 tūkst. Eur pajamų, išleista 39,1 tūkst. Eur, veiklos rezultatas minus 1,6 tūkst. Eur (per metus išleista daugiau, nei gauta pajamų), banko sąskaitos likutis 13,5 tūkst. Eur.
  • 2021 m. surinkta 41,7 tūkst. Eur, išleista 33,1 tūkst. Eur, veiklos rezultatas +8,6 tūkst. Eur (išleista mažiau, nei gauta pajamų), banko sąskaitos likutis 22,1 tūkst. Eur.
  • 2022 m. surinkta 42,2 tūkst. Eur, išleista 34,8 tūkst. Eur, veiklos rezultatas +7,4 tūkst. Eur (išleista mažiau, nei gauta pajamų), banko sąskaitos likutis 29,3 tūkst. Eur.
  • 2023 m. surinkta 54,2 tūkst. Eur, išleista 62,9 tūkst. Eur, veiklos rezultatas -8,7 tūkst. Eur (išleista daugiau, nei gauta pajamų – panaudotas rezervas banke, kaip ir nutarta visuotiniame bendrijos narių susirinkime), banko sąskaitos likutis 20,7 tūkst. Eur.


2021 m. gale įsiskolinimas (nesumokėti mokesčiai) sudarė 19,1 tūkst. Eur, 2022 m. 21,8 tūkst. Eur., 2023 m. 15,0 tūkst. Eur.


Valdybos pirmininkas Dalius Gerulaitis, tel. +370 650 50524

Komentarai išjungti.