VALDYBA RAGINA TĘSTI PRISIJUNGIMĄ PRIE CENTRALIZUOTOS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ INFRASTRUKTŪROS

VALDYBA RAGINA TĘSTI PRISIJUNGIMĄ PRIE CENTRALIZUOTOS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ INFRASTRUKTŪROS

BENDRIJOS VANDENTIEKIO SISTEMA

Bendrijos vandentiekio sistema (vandens bokštai, vamzdynai) įrengta neužilgo po bendrijos įkūrimo, tad didžioji jos dalis veikia virš 50 metų. Sistemos būklė šiuo metu labai prasta, kasmet blogėja. Tiekiamą vandenį nebegalime vadinti geriamu, jis vadintinas techniniu. Kasmet vyksta tik kosmetiniai ar avariniai remontai, remontuojančios bendrovės tvirtina, kad sistema bet kuriuo momentu gali sugesti nebepataisomai. Vamzdžių sistema paklota nepatikimai – skirtingos medžiagos ir diametrų ir vamzdynai, užkasti nepakankamame gylyje, stipriai surūdiję, sujungimo elementai ir sklendės nuo senumo pasidarė trapūs, be to nėra detalios vamzdynų įrengimo schemos. Bendrija nėra ir neturi galimybių būti viešuoju geriamojo vandens tiekėju, nes neturi finansinių galimybių atitikti keliamus reikalavimus.

Būtinos labai didelės investicijos į vietinio vandentiekio sistemos modernizavimą, o kartu į naują vietinę nuotekų sistemą, kas netrukus bus privaloma. Pagal specializuotos projektavimo bendrovės „Infrastruktūros inžinierija“ mūsų bendrijai parengtą vandentiekio ir nuotekų sistemų projektą ekspertai atliko darbų ir medžiagų skaičiavimus – mums tai kainuotų nuo 2 iki 3 mln. EUR, t. y. nuo 5 iki 7,5 tūkst. EUR kiekvienam namų ūkiui.

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTROS FINANSAVIMAS

UAB „Vilniaus vandenys“, kurios pagrindinis akcininkas Vilniaus miesto savivaldybė, (toliau – VV arba Bendrovė) trečius metus iš eilės finansuoja magistralinių / kvartalinių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų tiesimą Vilniaus miesto bei aplinkinių rajonų teritorijose. Bendrovė pabrėžia, kad kvartalinius tinklus statys savo lėšomis, gyventojams kainuos tik prisijungimas prie tinklų. Siekdama užtikrinti nuoseklią tinklų plėtrą, Bendrovė sudaro trejų metų investicijų planą. Infrastruktūros objektai atrenkami atliekant jų reitingavimą, naudojant skaidrią ir vieningą reitingavimo formulę. Reitingavime gali dalyvauti tik jau apgyvendintos teritorijos, kvartalai, bendrijos, t.y. ir mūsų sodininkų bendrija. Laimėję reitingavimą – laimėtumėm ir tuos 2–3 mln. EUR vandentiekio ir nuotekų trasoms bendrijoje nutiesti.

VALDYBA RAGINA TĘSTI PRISIJUNGIMĄ PRIE CENTRALIZUOTOS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ INFRASTUKTŪROS

  • Visuotiniame bendrijos narių susirinkime jau priimtas sprendimas prisijungti prie „Vilniaus vandenų“ eksploatuojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros.
  • Specializuota projektavimo bendrovė „Infrastruktūros inžinierija“ jau parengė prisijungimo prie tinklų sąlygas, beliko užsakyti bendrijos teritorijos topografinį planą (toponuotrauką).
  • Prieš teikiant „Vilniaus vandenims“ paraišką prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros, kartu su parengtomis prisijungimo prie tinklų sąlygomis, svarbu surinkti kuo daugiau gyventojų prašymų-įsipareigojimų, nes nuo jų skaičiaus ir bendrijos gyventojų procentinės dalies labai priklauso reitingavimo rezultatas, t. y. finansavimas.
  • Kartu su prašymu-įsipareigojimu pasirašomos dar dvi būtinos formos – sutikimas dėl žemės naudojimo sąlygų ir sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros.
  • Laimėjus konkursą, t. y. patekus į finansuojamų projektų sąrašą, bendrijos įgaliotasis pareiškėjas su VV pasirašys infrastuktūros objektų statybos sutartį, o gyventojai sumokės po 300 EUR užstatą, kuris bus gražintas pasirašius sutartį su VV.
  • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo individualias sutartis VV pasirašys su gyventojais jau tinklų statybos etape. Tuo pačiu metu galima bus teikti prašymus Vilniaus m. savivaldybės administracijai skirti dalinį finansavimą gyvenamiesiems namams prijungti prie Vilniaus miesto nuotekų tinklų.
  • Geriamojo vandens įvado ir nuotekų išvado įrengimo tikslios kainos nėra žinomos, preliminariai kiekvienam įvadui skaičiuojama nuo 400 iki 800 EUR, priklausomai nuo atstumo iki magistralės. Gyventojai galės samdyti bet kokius rangovus ar dalį darbų atlikti patys.
  • Darbų metu, pirmuoju etapu įrengiami centralizuoti vandentiekio tinklai, o juos įrengus, atliekamas įvadų prijungimas. Pagal pageidavimą laistymo reikmėms įrengiamas atskiras skaitiklis (skaičiuojama mažesniu tarifu).
  • Nepraėjus reitingavimo artimiausiais metais, su tais pačiais dokumentais dalyvausime reitingavime dar kitais metais.

Dabartiniame etape labai svarbu, kad kuo daugiau gyventojų pasirašytų prašymus-įsipareigojimus. Dalis gyventojų jau pasirašė. Likusius prašome pasirašyti artimiausiu metu. Tikimės, kad kiekvienoje gatvėje atsiras aktyvių žmonių, kurie padės pildyti ir apsiims surinkti iš kaimynų paraiškas. Kuo daugiau surinksime prašymų, tuo didesnė finansavimo gavimo tikimybė, pigesnė įvado įrengimo kaina. Kreipkitės į valdybą, susitikę aptarsime tolesnius veiksmus.
Atkreipiame dėmesį, kad dabar yra paruošiamųjų darbų etapas, o galutinai apsispręsti dėl prisijungimo galėsite Bendrijai laimėjus reitingavimą, kada VV sudarinės sutartis su gyventojais ir bus aiški prisijungimo kaina.

Valdybos pirmininkas Dalius Gerulaitis
tel. 8 650 50 524
http://eisiskiusodai.lt

Komentarai išjungti.