PRANEŠIMAS DĖL DALYVAVIMO VISUOTINIAME BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIME

PRANEŠIMAS DĖL DALYVAVIMO VISUOTINIAME BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIME

Nuo 2020-09-22 iki 2022-01-20, t. y. 16 mėnesių, tęsėsi civilinė byla pagal ieškovo A. Fiodorovo ieškinį bendrijai dėl bendrijos narių visuotinio susirinkimo 2020-09-05 nutarimo pripažinimo iš dalies negaliojančiu. Pagrindinis nagrinėjamas dalykas buvo narystės bendrijoje klausimas. Teisme nustatyta, kad ankstesnė administracija bendrijos narių registrą ir dokumentaciją tvarkė netinkamai, daugelis prašymų priimti į narius neišsaugoti arba nebuvo paimti, buvo atvejų, kad norinčiųjų pateikti prašymą tapti bendrijos nariais prašymai nebuvo priimami, daugelio narių kandidatūros nepatvirtintos susirinkimuose arba neišsaugoti susirinkimo protokolai tuo klausimu. Teismas nurodė artimiausiame visuotiniame bendrijos narių susirinkime patvirtinti narių sąrašą, kurie naujai arba pakartotinai pateikė prašymus priimti juos į bendrijos narius.
 
Visuotiniame bendrijos narių susirinkime bus leidžiama dalyvauti kandidatams į narius, t. y. tiems, kurie raštu pateikė prašymą priimti juos į bendriją, taip pat tiems nariams, kurių prašymai išliko ir jų kandidatūros jau buvo patvirtintos susirinkimuose.
 
Primename, kad bendrijos nariais gali būti tik bendrijos teritorijoje esančių sklypų savininkai arba jų atstovai. Tuo tikslu visi nariai privalo pateikti administracijai sklypo nuosavybės patvirtinančio dokumento kopiją, kuri bus saugoma bendrijos teritorijoje esančių sklypų registro archyve.
 
Taip pat primename, kad bendrijos nariai privalo iki liepos 1 d. sumokėti nario mokestį, kuris yra 12 Eur už arą už einamuosius metus ir įsiskolinimus už praėjusius metus. Nesumokėjus mokesčio ir įsiskolinimų susirinkimas gali spręsti, ar savo pareigų nevykdantis narys turi teisę tame susirinkime pasinaudoti teise balsuoti ir būti renkamas.
 
Abejojantiems dėl savo narystės statuso bei dokumentų buvimo archyve pakartotinai prašome teikti užklausą el. paštu info@sbpramonesdarbuotoju.lt arba skambinti pirmininkui 8 650 50 524.
 
Valdyba

Komentarai išjungti.