PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Gerbiami bendrijos nariai,

Bendrijos valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. liepos 8 d. šaukiamas eilinis visuotinis ataskaitinis rinkiminis sodininkų bendrijos „Pramonės darbuotojų” narių susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1.      Naujų narių priėmimas / narių skatinimas / drausminimas / šalinimas

2.     Bendrijos įstatų tvirtinimas

3.      Valdybos 2021 m. veiklos vertinimas

4.     Bendrijos 2021 m. ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas

5.      Valdybos narių bei jos pirmininko rinkimai

6.      Revizijos komisijos bei jos pirmininko rinkimas

7.      Bendrijos 2022 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas

8.      Kiti klausimai

Susirinkimo pradžia 11 val. Narių registracijos pradžia 10:30 val. Susirinkimo vieta – bendrijos salė.

Valdyba

 

Komentarai išjungti.