INFORMACIJA APIE BENDRIJOS FINANSINĘ BŪKLĘ (ATNAUJINTA 2022-06)

INFORMACIJA APIE BENDRIJOS FINANSINĘ BŪKLĘ (ATNAUJINTA 2022-06)

Kaip buvo pranešta anksčiau, apie bendrijos finansinius reikalus informuosime
bendrijos tinklapyje. Pateikiame dvi ataskaitas – 2020 ir 2021 metų piniginių
srautų ataskaitas.
Trumpas komentaras:
  • 2020 m. surinkta 37,5 tūkst. Eur pajamų, išleista 39,1 tūkst. Eur, veiklos rezultatas -1,6 tūkst. Eur, banko sąskaitos likutis 13,5 tūkst. Eur. PNA_2020
  •     2021 m. surinkta 41,7 tūkst. Eur, išleista 33,1 tūkst. Eur, veiklos rezultatas +8,6 tūkst. Eur, banko sąskaitos likutis 22,1 tūkst. Eur. PNA_2021

     Faktas, kad 2021 m. finansiškai buvo geresni.

       Valdybos pirmininkas Dalius Gerulaitis, tel. 8 650 50524

Komentarai išjungti.