INFORMACIJA APIE BENDRIJOS FINANSINĘ BŪKLĘ

INFORMACIJA APIE BENDRIJOS FINANSINĘ BŪKLĘ

Kaip buvo informuota anksčiau, vis dar esant suvaržymams bei ribojimams valdant su COVID-19 pandemija susijusią padėtį, nešaukiamas visuotinis bendrijos narių ataskaitinis susirinkimas. Bendrijos narius ir gyventojus, kurie moka bendrijos mokesčius, apie bendrijos finansinius reikalus informuosime bendrijos tinklapyje. Pateikiame dvi ataskaitas – 2020 metų bendrijos pajamų–sąnaudų ataskaitą ir 2021 m. 9 mėnesių bendrijos pajamų–sąnaudų ataskaitą. Sąmatose paimti duomenys iš ankstesnių metų patvirtintų susirinkimuose sąmatų.

 

 

Jautrius gyventojus iš karto nuraminame – bendrija dirba tvariai, finansiškai nebankrutuoja. Palyginkime pridėtas ataskaitas:

 

  • 2020 m. surinkta 37,5 tūkst. Eur pajamų, išleista 39,1 tūkst. Eur, veiklos rezultatas -1,6 tūkst. Eur, banko sąskaitos likutis 13,5 tūkst. Eur. PNA_2020
  •     2021 m. per 9 mėn. surinkta 30,7 tūkst. Eur, išleista 27,6 tūkst. Eur, veiklos rezultatas +3,1 tūkst. Eur, banko sąskaitos likutis 16,6 tūkst. Eur. PNA_2021_III

 

 

Jau galima prognozuoti, kad 2021 m. finansiškai bus šiek tiek geresni.

 

 

 

Valdybos pirmininkas Dalius Gerulaitis, tel. 8 650 50524

Komentarai išjungti.