INFORMACIJA APIE MOKESČIŲ PAKEITIMUS

INFORMACIJA APIE MOKESČIŲ PAKEITIMUS

2022-08-06 įvykusiame visuotiniame bendrijos narių susirinkime buvo pakeisti kai kurie mokesčiai.

 

Panaikintas bendrijos nario stojamasis mokestis.

 

Patikslintas infrastruktūros mokestis. Naujai statantys ar iš pagrindų renovuojantys būstą asmenys privalo bendrijai sumokėti 1 500 Eurų infrastruktūros mokestį nepriklausomai nuo gyvenamojo namo dydžio.

 

Tikslinis 12 Eur už arą mokestis nepasikeitė. Jį gyventojai už einamuosius metus turi sumokėti iki liepos 1 d.

 

Visuotinio bendrijos narių susirinkimo protokolas VBNSP 2022-08-06

 

Valdyba

Komentarai išjungti.