PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Gerbiami bendrijos nariai,

Neįvykus 2022 m. liepos 8 d. visuotiniam bendrijos narių susirinkimui, bendrijos valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. liepos 24 d. šauktas pakartotinis eilinis visuotinis ataskaitinis rinkiminis sodininkų bendrijos „Pramonės darbuotojų“ narių susirinkimas valdybos pirmininkui užsikrėtus Covid-19 perkeliamas į 2022 m. rugpjūčio 6 d.

GALIOJA ANKSTESNĖ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1.      Naujų narių priėmimas / narių skatinimas / drausminimas / šalinimas

2.     Bendrijos įstatų tvirtinimas

3.      Valdybos 2021 m. veiklos vertinimas

4.     Bendrijos 2021 m. ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas

5.      Valdybos narių bei jos pirmininko rinkimai

6.      Revizijos komisijos bei jos pirmininko rinkimas

7.      Bendrijos 2022 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas

8.      Kiti klausimai

Susirinkimas vyks bendrijos salėje. Susirinkimo pradžia 11 val. Narių registracijos pradžia 10 val.  Dalyviai privalo turėti asmens dokumentą.

Valdyba

Komentarai išjungti.