SB PRAMONĖS DARBUOTOJŲ VALDYBOS VEIKLOS ATASKAITA (20-11-2020)

SB PRAMONĖS DARBUOTOJŲ VALDYBOS VEIKLOS ATASKAITA (20-11-2020)

Atlikti ir vykdomi darbai

Bendrijos rinkiminiame susirinkime rugsėjo 5 d. išrinktai naujajai valdybai buvo trukdoma dirbti, dokumentai, antspaudas, raktai buvo perduoti tik spalio 5 d. Registrų centre naujosios valdybos nariai buvo patvirtinti rugsėjo 18 d., tačiau buvęs pirmininkas Gintaras Gruodis pasitraukė iš darbo tik rugsėjo 30 d., o naujai išrinktas pirmininku Dalius Gerulaitis darbą galėjo pradėti spalio 1 d.

Nuo to laiko nuveikti darbai:

 1. Dėta daug pastangų perimti Bendrijos dokumentaciją ir kt., o ją perėmus nagrinėjami dokumentai: sutartys, prašymai priimti naujus narius į Bendriją ir kt. Rasta faktų, kai Bendrijai buvo galimai padaryta vienokia ar kitokia žala, netgi klastojant dokumentus arba vienasmeniškai priimant sprendimus be valdybos pritarimo, kuriuos teks detaliau nagrinėti ir mėginti atitaisyti Bendrijai padarytą ir dar vis galimai daromą žalą. Apie tai pranešime, kai tie atvejai bus sprendžiami konkrečiai.
 2. Sutikrintas perduotas sodininkų sąrašas ir nustatyta, kad Bendrijos narių registracijos knygos, atitinkančios įstatymų ir įstatų reikalavimus,  iki šiol nėra, esamas sodininkų sąrašas neteisėtas ir klaidingas, pvz., jame yra seniai mirusių asmenų, neatitinka adresai, pavardės, asmenys, trūksta reglamentuotų duomenų, taigi su esamu sodininkų sąrašu nėra galimybės dirbti. Todėl turi būti kuo skubiau imamasi priemonių užvesti ir užpildyti privalomą narių registracijos knygą. Ties tuo dabar dirbama.
 3. Sutikrinus dokumentus paaiškėjo, kad prašymų priimti į Bendrijos narius nėra parašę daugumos mūsų bendrijoje esančių sklypų atstovų. Tai davė pretekstą teisme užginčyti naujai išrinktos valdybos teisėtumą. Toks skundas teismui įteiktas Aleksandro Fiodorovo vardu. Vadovaujantis skundo argumentais pats Fiodorovas nelaikytinas Bendrijos nariu. Tai rodo kokia svarbi užduotis dabar yra surinkti iš gyventojų trūkstamus dokumentus.
 4. Iš Savivaldybės gautas aktualus Bendrijos teritorijos planas.
 5. Vykdomas sodininkų sąraše įrašytų sklypų numerių atitikimas aktualiam sklypų planui.
 6. Pradėtos tikrinti gatvės, siekiant nustatyti kuriose apšvietimas neįrengtas ir įvertinti gatvių kokybę. Remiantis surinkta informacija bus atliekamas vertinimas, ką Bendrija gali padaryti iš savų lėšų pagal numatytą biudžetą per 2021 metus ir kaip parengti tolesnį planą.
 7. Apklaustos 5 įmonės, kurios galėtų vykdyti vandentiekio sistemos priežiūros ir remonto darbus, iš jų pasirinkta Artva, kuriai patikėti šio rudens sezono darbai.
 8. Atvežta ir pažerta dolomitinės skaldos dalyje 12-osios ir 1-osios gatvių – tose atkarpose, kurios buvo itin duobėtos: 3 sunkvežimiai po 18 t skaldos, dusyk darbavosi buldozeris.
 9. Sukurtas Bendrijos tinklapis. Už šį darbą – techninę ir meninę pusę, o taip pat už bendrojo pobūdžio informacijos surašymą dėkojame Valdybos nariui Sauliui Poškui.
 10. Vykdyta transformatorinių keitimo priežiūra.
 11. ESO subrangovams lapkričio 12 d. prakirtus vandens trasą tvarkytos dvi avarijos 12 ir 13 d.d., rūpintasi vandens trasos sutvarkymu.
 12. Po ESO subrangovų darbų lapkričio 17 d. buvo sutrikęs vandens tiekimas į abu bokštus, nes buvo dingusi elektra. Iškviesti meistrai siurblių ir automatikos darbams atstatyti.
 13. Kadangi Bendrijos kontoroje nėra seifo, pereita prie grynųjų pinigų atsisakymo. Visi iki šiol grynaisiais pas buhalterę namie laikyti pinigai įnešti į Bendrijos sąskaitą. Planuojama tiems, kurie nesinaudoja elektronine bankininkyste suteikti galimybę sumokėti mokesčius Maximos kasose ir Perlo terminaluose, tam dar būtina gauti barkodų generatorių.
 14. Atlikta audito įmonių apklausa ir pasirašyta sutartis piniginių lėšų judėjimo bei darbo užmokesčio priskaičiavimo ir išmokėjimo teisingumo ir teisėtumo peržiūroms atlikti.
 15. Tvarkytos vandens tiekimo problemos asmeniniuose namų ūkiuose 10-oje (namui kažkodėl buvo atjungtas vanduo) ir 12-oje (užpiltas vandeniu rūsys) gatvėse.
 16. Savivaldybei pranešta apie 16-oje gatvėje pavojingai gatvės pakraštyje įgriuvusį telekomunikacijų šulinį.
 17. Atnaujinta skelbimų lenta.
 18. Suremontuotas stogelis virš kontoros įėjimo.
 19. Dalyvauta matininkams atliekant sklypų kadastrinius matavimus.
 20. Atnaujinus bendrijos narių ir gyventojų sąrašą, numatyta kviesti savivaldybės įmonės VASA specialistus, kad įvertinti atliekų konteinerių pakankamumą bei galimus modernesnius sprendimus.
 21. Vykdomi parengiamieji darbai Kalėdų eglutės įžiebimui.
 22. Numatyta paskelbti gatvių sąrašą, kviesime išsirinkti gatvės atstovą, kuris galėtų perduoti klausimus valdybai ir savo atstovaujamiems kaimynams.

Valdybos pirmininkas
Dalius Gerulaitis
Tel. 8 650 50 524
http://eisiskiusodai.lt

Komentarai išjungti.